เมษายน 29, 2563
เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแต่ศาลรอการลงโทษไว้ สามารถรับราชการได้หรือไม่ ?. คุณสมบัติในการเข้ารับราชการในทุกๆหน่วยงาน มักจะมีคุณสมบัต...Read More
Reviewed by Morthkrisda on เมษายน 29, 2563 Rating: 5
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย ปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย ปีงบประมาณ 2563 Reviewed by Morthkrisda on เมษายน 29, 2563 Rating: 5
วิธีการกำหนดเส้นทางบนแผนที่ ของ กรมทางหลวง วิธีการกำหนดเส้นทางบนแผนที่ ของ กรมทางหลวง Reviewed by Morthkrisda on มีนาคม 02, 2563 Rating: 5
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน Reviewed by Morthkrisda on มกราคม 19, 2563 Rating: 5
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน Reviewed by Morthkrisda on มกราคม 19, 2563 Rating: 5

แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล

ธันวาคม 12, 2562
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะองค์การรักษา...Read More
แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล Reviewed by Morthkrisda on ธันวาคม 12, 2562 Rating: 5
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2562 Reviewed by Morthkrisda on พฤศจิกายน 03, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.