คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การมอบอำนาจ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ของหน่วยงาน กศน. ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การมอบอำนาจ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ของหน่วยงาน กศน. ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 Reviewed by krisda taynawa on พฤศจิกายน 12, 2561 Rating: 5
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมประชาชน ของสถานศึกษา กศน. ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมประชาชน ของสถานศึกษา กศน. ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 Reviewed by krisda taynawa on พฤศจิกายน 12, 2561 Rating: 5
มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา Reviewed by krisda taynawa on กันยายน 19, 2561 Rating: 5

เปลี่ยนการจ้าง ครู กศน. (ที่ไม่ใช่พนักงานราชการ) เป็นการจ้างเหมาบริการ

กันยายน 19, 2561
การจ้างครูประจำกลุ่ม และ ครู กศน.(ยกเว้นครูประจำกลุ่มที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ )  ปัจจุบันไม่ได้ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นกลุ่มหรือเ...Read More
เปลี่ยนการจ้าง ครู กศน. (ที่ไม่ใช่พนักงานราชการ) เป็นการจ้างเหมาบริการ เปลี่ยนการจ้าง ครู กศน. (ที่ไม่ใช่พนักงานราชการ) เป็นการจ้างเหมาบริการ Reviewed by krisda taynawa on กันยายน 19, 2561 Rating: 5

ไม่ลงเวลาปฎิบัติราชการ ผิดวินัย!!

กันยายน 19, 2561
รู้หรือไม่ การไม่ลงเวลาปฎิบัติราชการ ถือเป็นการผิดวินัย  ซึ่งสำนักงาน กศน. ก็ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังก...Read More
ไม่ลงเวลาปฎิบัติราชการ ผิดวินัย!! ไม่ลงเวลาปฎิบัติราชการ ผิดวินัย!! Reviewed by krisda taynawa on กันยายน 19, 2561 Rating: 5

คำถามที่พบบ่อย ๆ

สิงหาคม 29, 2561
ที่มา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนเพื่อป้องกัน  แ...Read More
คำถามที่พบบ่อย ๆ คำถามที่พบบ่อย ๆ Reviewed by krisda taynawa on สิงหาคม 29, 2561 Rating: 5
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสำนักงาน กศน. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสำนักงาน กศน. Reviewed by krisda taynawa on สิงหาคม 29, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.