คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน Reviewed by Morthkrisda on มิถุนายน 10, 2562 Rating: 5
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม Reviewed by Morthkrisda on มิถุนายน 10, 2562 Rating: 5

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มิถุนายน 10, 2562
   แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   : ดาวน์โหลด  .PDF ...Read More
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Reviewed by Morthkrisda on มิถุนายน 10, 2562 Rating: 5
แผนบริหาาความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 แผนบริหาาความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 Reviewed by Morthkrisda on มิถุนายน 10, 2562 Rating: 5
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 Reviewed by Morthkrisda on มิถุนายน 09, 2562 Rating: 5
การดำเนินการทางวินัย E-Book การดำเนินการทางวินัย E-Book Reviewed by Morthkrisda on พฤษภาคม 21, 2562 Rating: 5
รวมระเบียบกระทรวงคลัง ปี 2562 รวมระเบียบกระทรวงคลัง ปี 2562 Reviewed by Morthkrisda on พฤษภาคม 20, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.